Faculty

Sr. No. Administrators Degree (UG/PG)
1. Mrs. Rakhi Mathur (Principal) M.A. M.Phil. B.Ed.
2. Mrs. Smita Subhash Dhavalikar (Advisor) M.A. B.Ed.
3. Mrs. Vanita Sunil Kasture (Primary Incharge) M.A. B.Ed.
4. Mrs. Dhanashree Rakesh Deore (Pre-Primary Incharge) M.A. B.Ed.
Sr. No. Pre Primary – Name of Staff Degree (UG/PG)
1. Mrs. Gauri Sachin Gosavi M.A. B.Ed. ECCED
2. Miss. Priyadarshani Shirish Gade B.C.A. ECCED
3. Miss. Pallavi Viraj Phalke M.A B.Ed
4. Mrs. Rohini Namdeo Gadekar M.A. B.Ed.
5. Mrs. Ankita Anant Pawar B.A.
6. Miss. Pooja Harshvardhan Mehta B.Sc. ECCED
7. Mrs. Savita Sanjay Deshpande B.A.
8. Mrs. Priyanka Ravindra Kale B.A. D.Ed. ECCED
9. Miss. Monika Balaso Tatiya D.Ed.
10. Mrs. Nikita Rikul Soni B.Com. DTL, ECCED
11. Mrs. Renuka Ravindra Kelgandre ECCED
12. Mrs. Pallavi Sagar Ghone B.Sc ECCED
13. Mrs. Archana Mandar Suryawanshi B.Com
Sr. No. Name of Staff Degree (UG/PG)
1. Mr. Rajendra Hanumant Sargar M.A. B.Ed
2. Mrs. Supriya Ajit Jangam GD Art ATD, GD Art BA
3. Miss. Aarti Ramesh Dhavalikar B.Sc. B.Ed.
4. Mrs. Pooja Dhundiraj Deo B.Sc. B.Ed.
5. Mrs. Kishori Deepak Mahamuni M.A. B.Ed(Int.)
6. Mrs. Sheetal Nitin Wayal M.A. B.Ed. B.Com.
7. Mrs. Pallavi Shatish Karade M.A. B.Ed
8. Mrs. Meenakshi Guruprasad Kamat M.Sc.
9. Mrs. Namrata Laxmikant Babhale M.Sc. B.Ed
10. Mr. Praphulla Ramesh Shelake M.A. B.Ed.
11. Mrs. Sejal Narendra Rathod B.Com. D.Ed.
12. Mrs. Neha Samual Gaikwad B.A. D.Ed.
13. Mr. Vishal Dattatray Baravkar M.A. B.Ed
14. Mrs. Aarti Vaibhav Ekadpatil M.A. B.P.Ed
15. Mrs. Deepa Sachin Sonna B.Sc. B.Ed.
16. Miss. Priyanka Narayan Sarawade B.A. D.Ed. Visharad
17. Mrs. Varsha Nandkumar Narute M.Sc. B.Ed.
18. Mrs. Diksha Devendra Malgundkar B.A. B.Ed
19. Mrs. Seema Sanjay Doshi M.A. B.Ed
20. Mrs. Anuradha P. Bhingare GD Art ATD, DIP. Art
21. Mr. Nilesh Rajaram Chavan M.Lib.
22. Mr. Rahul Vitthal Lokhande M.A. B.P.Ed.
23. Mr. Ashish R. Gawade H.S.C. M.T.T.C.
24. Mrs. Anita Ahire B.Sc. B.Ed.
25. Mrs. Vrushali Viraj Patil B.Sc. ECCED
26. Mrs. Sarika Indrabhan Lavhe B.Sc, M.C.A D.El.Ed
27. Mr. Deepak Maruti Gadhave M.A ,D.Ed
28. Mrs. Shital Ravindra Mane M.A.B.ED
29. Mrs. Sonal Praveen Jagtap M.E
30. Mrs. Soumya Gupta M.B.A,M.A,D.EL.Ed
31. Mrs. Dattatray Dhanaji Bhandvalkar M.A, B.Ed
32. Mrs. Sandip Balasaheb Marnawar B.Sc.B.Ed
33. Mrs. Mukinda Malhari Jagtap M.A, B.Ed
34. Mrs. Shabana Vahid Bagwan B.Sc. B.Ed
35. Mrs. Pushpa Ishwar Zagade M.A.B.Ed
36. Mrs. Seema Dnyandev Babar M.A.B.Ed
37. Miss. Sarika Datuu Badhe M.A. Psychology