Faculty

Sr. No. Administrators Degree (UG/PG)
1. Mrs. Rakhi Mathur (Principal) M.A. M.Phil. B.Ed.
2. Mrs. Smita Subhash Dhavalikar (Advisor) M.A. B.Ed.
3. Mrs. Vanita Sunil Kasture (Primary Incharge) M.A. B.Ed.
4. Mrs. Dhanashree Rakesh Deore (Pre-Primary Incharge) M.A. B.Ed.
Sr. No. Pre Primary – Name of Staff Degree (UG/PG)
1. Mrs. Gauri Sachin Gosavi M.A. B.Ed. ECCED
2. Miss. Priyadarshani Shirish Gade B.C.A. ECCED
3. Mrs. Rohini Namdeo Gadekar M.A. B.Ed.
4. Mrs. Ankita Anant Pawar B.A.
5. Miss. Pooja Harshvardhan Mehta B.Sc. ECCED
6. Mrs. Savita Sanjay Deshpande B.A.
7. Mrs. Vrushali Viraj Patil B.Sc. ECCED
8. Mrs. Priyanka Ravindra Kale B.A. D.Ed. ECCED
9. Miss. Monika Balaso Tatiya D.Ed.
10. Mrs. Nikita Rikul Soni B.Com. DTL, ECCED
11. Mrs. Renuka Ravindra Kelgandre ECCED
Sr. No. Name of Staff Degree (UG/PG)
1. Mrs. Rakhi Mathur M.A. M.Phil. B.Ed.
2. Mrs. Vanita Sunil Kasture M.A. B.Ed.
3. Mr. Rajendra Hanumant Sargar B.A. B.Ed
4. Mrs. Supriya Ajit Jangam GD Art ATD, GD Art BA
5. Miss. Aarti Ramesh Dhavalikar B.Sc. B.Ed.
6. Mrs. Pooja Dhundiraj Deo B.Sc. B.Ed.
7. Mrs. Kishori Deepak Mahamuni B.A. B.Ed(Int.)
8. Mrs. Sheetal Nitin Wayal M.A. B.Ed. B.Com.
9. Mrs. Pallavi Shatish Karade M.A. B.Ed
10. Mrs. Meenakshi Guruprasad Kamat M.Sc.
11. Mrs. Namrata Laxmikant Babhale M.Sc. B.Ed
12. Mr. Praphulla Ramesh Shelake M.A. B.Ed.
13. Mrs. Sejal Narendra Rathod B.Com. D.Ed.
14. Mrs. Neha Samual Gaikwad B.A. D.Ed.
15. Mr. Vishal Dattatray Baravkar M.A. B.Ed
16. Mrs. Aarti Vaibhav Ekadpatil M.A. B.P.Ed
17. Mrs. Deepa Sachin Sonna B.Sc. B.Ed.
18. Miss. Priyanka Narayan Sarawade B.A. D.Ed. Visharad
19. Mrs. Varsha Nandkumar Narute M.Sc. B.Ed.
20. Mrs. Diksha Devendra Malgundkar B.A. B.Ed
21. Mrs. Seema Sanjay Doshi M.A. B.Ed
22. Mrs. Dhanashee Rakesh Deore M.A. B.Ed
23. Mrs. Anuradha P. Bhingare GD Art ATD, DIP. Art
24. Mr. Nilesh Rajaram Chavan M.Lib.
25. Mr. Rahul Vitthal Lokhande M.A. B.P.Ed.
26. Mr. Ashish R. Gawade H.S.C. M.T.T.C.
27. Mrs. Anita Ahire B.Sc. B.Ed.