Governing Council

Sr. No. Name Designation
1 Mr. Arhatdas Hirachand Shah (Saraf) President
2 Mr. Jawahar Motilal Shah (Wagholikar) Secretary
3 Mr. Sunil Shivlal Shah Treasurer
4 Mr. Rajkumar Tuljaram Shah (Wagholikar) Member
5 Mr. Chakor Nalinchandra Gandhi Member
6 Mr. Subhash Maniklal Shah (Wagholikar) Member
7 Mr. Milind Rajkumar Shah (Wagholikar) Member
8 Dr. Subhash Baburao Adadande Member
9 Mr. Padmakar Paygonda Patil Member
10 Mr. Vikas Shashikant Shah Member
11 Mr. Chandravadan Vidyachandra Shah Member
12 Dr. Mahavir Rayappa Akkole Member
13 Dr. Dhavalkumar Shamgonda Patil Member
14 Mr. Ashok Surendra Shirguppe Member
15 Mr. Jinendra Bhau Dattavade Member